Skip to main content
x

Định hướng phát triển

Sứ mạng và mục tiêu của Trường đại học Tôn Đức Thắng là kim chỉ nam cho các chiến lược và kế hoạch phát triển từng giai đoạn mà trường xây dựng. 

 

Định hướng phát triển.jpg

 

I. Sứ mạng

Trường đại học Tôn Đức Thắng có trách nhiệm tham gia đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; trong đó, có sự chú trọng đào tạo từ đội ngũ công nhân - lao động; thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả để góp phần phát triển đất nước trong dài hạn, cam kết cống hiến ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, ổn định và bền vững.

II. Mục tiêu dài hạn

Trường đại học Tôn Đức Thắng quyết tâm đi về hướng phát triển thành một đại học nghiên cứu trong vòng ba thập niên tới, song song với việc giữ vai trò đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phục vụ nhu cầu nhân lực chất lượng cao của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam; cũng như tham gia Chương trình xây dựng giai cấp công nhân. Để thực hiện mục tiêu này, trong ba thập niên tới, chính sách cơ bản của trường là:

 • Liên tục tuyển lựa kỹ và đào tạo lực lượng chuyên môn; xây dựng một đội ngũ giảng viên, viên chức có trình độ khoa học cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm.
 • Tăng cường ngày càng tốt hơn công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, quản trị đào tạo, thói quen làm việc theo ISO trong các lĩnh vực, cam kết bảo đảm công tác kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa tất cả đầu ra của Trường.
 • Đầu tư lâu dài và liên tục cho cơ sở vật chất trong suốt ba thập niên; bảo đảm trang bị, thiết bị ngày càng đầy đủ, chuyên sâu và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trong Giáo dục và Khoa học - Công nghệ từng giai đoạn.
 • Chú trọng công tác truyền thông về Trường trong nước và quốc tế; mở rộng số lượng chuyên gia và du học sinh nước ngoài; Nhà trường sớm trở thành đầu mối quốc tế hóa của khu vực.
 • Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học trên thế giới nhằm nâng cao uy tín của Trường, tạo nhiều cơ hội để học tập kinh nghiệm quản lý hiện đại, tiếp cận với nền học thuật tiên tiến của các nước và nhận chuyển giao phương thức đào tạo nước ngoài; nhanh chóng nâng chất lượng giáo dục lên chuẩn khu vực, quốc tế. Chương trình và văn bằng đào tạo đại học, sau đại học của Trường được kiểm định và công nhận bởi các Tổ chức quốc tế.

III. Mục tiêu Từ 2014 đến 2019

Nhà trường phấn đấu thực hiện thành công sáu mục tiêu:

1-Hoàn thiện và nâng cao chất lượng lên những mức cao hơn các công việc đã làm xong trong Kế hoạch phát triển 2008-2013; phát huy những nền tảng cơ bản đã đạt được về mọi mặt, tập trung nâng cao chất lượng Giáo dục và Khoa học - Công nghệ.

2-Mở rộng qui mô đào tạo Sau đại học ở tất cả các Ngành. Kết thúc Kế hoạch 05 năm lần thứ 02 (2019) tỷ lệ đào tạo sau đại học dưới tất cả các hình thức không dưới 10% qui mô đại học chính qui.

3-Thành lập các viện nghiên cứu mũi nhọn trong những lĩnh vực mà đất nước đang thiếu, những lĩnh vực có lợi thế để công bố quốc tế. Trong giai đoạn 05 năm lần 02 phải thành lập mới tối thiểu 04 viện nghiên cứu; bổ sung và hình thành tối thiểu 02 phòng thí nghiệm trọng điểm có chất lượng tầm quốc gia.

4-Quốc tế hóa Nhà trường một cách toàn diện: 

 • Hợp tác đào tạo sau đại học hình thức sandwich; 
 • Hợp tác nghiên cứu với chuyên gia nước ngoài làm Trưởng nhóm;
 • Tổ chức hội thảo quốc tế định kỳ; 
 • Mời giáo sư, chuyên gia nước ngoài về làm việc ở tất cả các Khoa; 
 • Phát triển 02 tạp chí quốc tế chủ đạo của Trường; 
 • Mở rộng liên kết đào tạo bậc đại học; 
 • Tuyển sinh sinh viên nước ngoài; 
 • Trao đổi sinh viên quốc tế thường niên; 
 • Thực hiện thành công hoạt động kiểm định chương trình và kiểm định nhà trường;  
 • Mở rộng tối đa số lượng công bố quốc tế; 
 • Tổ chức hệ thống truyền thông sâu rộng về Trường, nâng tầm uy tín và sự nhận dạng Đại học Tôn Đức Thắng trong nước và quốc tế.

5-Quyết liệt củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ tiến sĩ, có năng lực nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu; viên chức ngày càng chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ chủ chốt hết lòng với công việc, tận tụy và yêu mến Nhà trường.

6-Hoàn thành giai đoạn 01 và bắt đầu cho giai đoạn 02 việc xây dựng Trường thành đại học nghiên cứu vào 2037.